A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

QPTĐ-Chiều 28-12, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

http://quocphongthudo.vn/upload/2001606/fck/vanloc050377/THU_9768.JPG

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, quán triệt Nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Nổi bật là, tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng trên địa bàn Thành phố, trọng tâm là Chương trình số 09 của Thành ủy Hà Nội. Tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ 2 sở, 9 quận, huyện và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ 140 xã, phường, thị trấn với nhiều nội dung mới, chất lượng cao, an toàn tuyệt đối.

http://quocphongthudo.vn/upload/2001606/fck/vanloc050377/THU_9724.JPG

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quán triệt nội dung Nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương.

Thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng diễn ra trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành và các địa phương huy động nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố; hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh; thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động Tiểu đội dân quân thường trực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III; chỉ đạo Sư đoàn Bộ binh 301 diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và thực địa gắn với tác chiến trong khu vực phòng thủ Cụm phía Đông chất lượng, an toàn; đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, hội thi, hội thao các cấp đạt được nhiều thành tích cao, có tính đột phá trong hội thi, hội thao toàn quân; triển khai toàn diện các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đảng ủy Bộ Tư lệnh cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính quân sự; tổ chức thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự.

http://quocphongthudo.vn/upload/2001606/fck/vanloc050377/THU_9734.JPG

Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đọc dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, sự đoàn kết, quyết tâm của các cấp ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện quan trọng để Thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tham mưu với Thành ủy xây dựng, ban hành thực hiện Nghị quyết. Chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố và 3 huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, không để xảy ra sai sót, tạo bước đột phá về chất lượng.

http://quocphongthudo.vn/upload/2001606/fck/vanloc050377/THU_9763.JPG

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tăng cường quản lý Nhà nước về quốc phòng, huy động có hiệu quả các nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố; nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; triển khai quyết liệt, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu theo Chương trình 09 của Thành ủy, nhất là xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp huyện, cấp xã; bảo đảm tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ và dự bị động viên; hoàn thành thành lập dân quân thường trực, thành lập Chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn.

Lãnh đạo chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ; phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trong khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là trong luyện tập, diễn tập ở các cấp. Chủ động phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; 80 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT Thủ đô giai đoạn 2019-2024 bảo đảm chặt chẽ, chất lượng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh về chính trị; quán triệt, chuẩn bị tốt nội dung cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phương Linh-Hữu Thu

 


Nguồn: Báo Quốc phòng Thủ đô
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hướng dẫn tới bảo tàng
  • Taxi

    Hướng dẫn tới bảo tàng bằng Taxi 

  • Xe Bus

    Hướng dẫn tới bảo tàng bằng Xe bus 

  • Xe Máy

    Hướng dẫn tới bảo tàng bằng Xe máy

Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 64
Tháng 06 : 1.105
Năm 2024 : 11.414