A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

 QPTĐ-Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có Chỉ thị số 27-CT/TU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) và một số ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong năm 2024.

http://qptd.com.vn/upload/2001606/fck/sophia1712/thu-do1-081021.jpg

Ngày 10/10/1954, Thủ đô náo nức đón đoàn quân chiến thắng trở về.

Ảnh tư liệu: TTXVN

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang của Thành phố tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô; đẩy mạnh giáo dục lịch sử, truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của Thăng Long-Hà Nội, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô; truyền thống “Quyết chiến-Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhằm bồi dưỡng tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc.

Đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần khơi dậy niềm tự hào, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển Thủ đô, xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”.

Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, lãnh đạo UBND Thành phố bám sát các nội dung Đề án của Thành ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, xây dựng, triển khai kế hoạch tổng thể, chi tiết; thành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2024. 

Trong đó lưu ý các nội dung trọng tâm, như: Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tổ chức các hội thảo về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của sự kiện giải phóng Thủ đô, về những thành tựu Thành phố đạt được trong 70 năm qua; xây dựng kế hoạch tu bổ, tôn tạo, khai thác hiệu quả các di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn Thành phố, nhất là các di tích gắn với sự kiện Giải phóng Thủ đô, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch, góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam, về Thủ đô văn hiến, anh hùng, năng động, sáng tạo và phát triển đến với đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; khởi công và hoàn thành các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong năm 2024; tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công; xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của Thành phố... Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố phối hợp tổ chức tốt Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các đơn vị lực lượng vũ trang của Thành phố, căn cứ Chỉ thị và Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy, kế hoạch của UBND Thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị để chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng khác của Thành phố và đất nước trong năm 2024, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung công việc được nêu tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2024; chủ trì phối hợp với các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Hà An

 


Nguồn: Báo Quốc phòng Thủ đô
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hướng dẫn tới bảo tàng
  • Taxi

    Hướng dẫn tới bảo tàng bằng Taxi 

  • Xe Bus

    Hướng dẫn tới bảo tàng bằng Xe bus 

  • Xe Máy

    Hướng dẫn tới bảo tàng bằng Xe máy

Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 20
Tháng 02 : 1.265
Năm 2024 : 2.743